Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 12 ΕΩΣ 18-12-2016

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 – 12 

(ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…4:45 μ.μ. 

Ἱερά Παράκλησις εἰς τήν 
Ὑπεραγία Θεοτόκον...5:45 μ.μ. 

Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς...6:15 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 13 – 12 

(ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΟΡΕΣΤΟΥ, ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ΜΑΡΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΑΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…4:30 μ.μ. 

Σχολή Γονέων εἰς τόν 1ον ὄροφον τοῦ Πνευματικοῦ μας Κέντρου…6 μ.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 – 12

(ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΘΥΡΣΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ, ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ, ΛΕΥΚΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΡΙΑΝΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ.

Ἑσπερινός…5 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 15 – 12 

(ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΛΛΥΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΑΝΘΙΑΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός
Ἱερόν Εὐχέλαιον…4:30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 – 11

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΑΓΓΑΙΟΥ, ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΟΔΕΣΤΟΥ Β΄ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν…4:30 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 – 12

(ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΙΓΙΝΗΣ ΤΟΥ ΕΚ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ.

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…4:30 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 18 – 11

(ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΟΔΕΣΤΟΥ Α΄ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ) 

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός...4:30 μ.μ. 

Ὁμιλία μέ θέμα 
«Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας»..5:30 μ.μ. 

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Ἄγγελος 

Τρίτη ἕως Σάββατο ἐκτός Τετάρτης 
ἀπό τίς 9:30 ἕως τίς 11:30 π.μ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

"Ου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών" (Ο Κύριος)