Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Τήν Πέμπτη 31 Αὐγούστου 2017 στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεσθεῖ κατανυκτική Ἱερά Ἀγρυπνία (Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετά Λιτῆς, Ἀρτοκλασίας καί Θείου Κηρύγματος, Πανηγυρικός Ὄρθρος, Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ καί Θεία Λειτουργία) ἐπί τῇ ἀρχῇ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, καί τῇ μνήμῃ τῶν ἁγίων ἐνδόξων 40 γυναικῶν παρθένων, καί τῶν ὁσίων καί θεοφόρων πατέρων ἡμῶν Μελετίου καί Συμεώνος τοῦ Στυλίτου ἀπό τίς 7:30 μ.μ. ἕως τις 01:30 π.μ.

ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

Τήν Τρίτη 29 Αὐγούστου 2017 στίς 6:30 μ.μ. στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεσθεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου. Θά προηγηθεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στίς 5:30 μ.μ.                                

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 28-8 ΕΩΣ 3-9-2017 

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 – 8

(ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΩΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΘΙΟΠΟΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τόν Τίμιον Πρόδρομον...5:30 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 29 – 8

(ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός
Ἱερόν Εὐχέλαιον…5:30 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 – 8

(ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Μικρή Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον...5:30 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 31 – 8 

(ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 
ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ἐπί τῆ ἀρχῇ τῆς Ἰνδίκτου, ἥτοι τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους και τῇ μνήμῃ τῶν ἁγίων ἐνδόξων 40 παρθένων γυναικῶν...7:30 μ.μ. - 01:30 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 – 9

(ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ 40 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν...5:30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 – 9

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΜΑΝΤΟΣ  
ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ 
ΤΟΥ ΝΗΣΤΕΥΤΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…5:30 μ.μ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 3 – 9 

(ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΘΙΜΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Ἄγγελος 

Δευτέρα ἕως Σάββατο 
9:30 π.μ. - 11:30 π.μ. 

Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 27-8-2017 

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 – 8

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Χαιρετισμοί 
εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου…5:30 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 22 – 8

Mεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἐγκώμια τῆς 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου…5:30 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 – 8 

(ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Μεγάλη Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…5:30 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 24 – 8

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΕΘΝΟÏΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΗΜΩΝ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝ
ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΞ ΑΙΓΙΝΗΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τόν ἅγιον Κοσμάν τόν Αἰτωλόν…5:30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 – 8

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν…5:30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 – 8

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…5:45 μ.μ. 

Εὐλόγησις Φανουρόπιτων…7 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 27 – 8

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…..6:45 π.μ. 

Εὐλόγησις Φανουρόπιτων…10 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τόν ἅγιον Φανούριον...5:30 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Ἄγγελος 

Δευτέρα ἕως Σάββατο 
9:30 π.μ. - 11:30 π.μ.

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017   Λαμπρῶς καί πανηγυρικῶς ἑορτάζουμε οἱ Ὀρθόδοξοι τήν Κοίμηση, τήν Ταφή, τήν Ἀνάσταση καί τήν Μετάσταση, δηλ. τήν Ἀνάληψη, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στούς οὐρανούς. Αὐτό ἔχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία καί θεολογική ἀξία, διότι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, ὅπως λέγει σ'ἕνα ἐγκώμιό του ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος θεώνεται μέ τό σῶμα καί ἀνέρχεται στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ πρίν τήν τελική κρίση. Διότι, κανείς δέν ἔχει εἰσέλθει ἀκόμα στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, παρά μόνο ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστός. Κανένας ἄνθρωπος δέν ὑπάρχει ἀκόμα στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὑπάρχει διαφορά μεταξύ Παραδείσου καί Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ὁ Παράδεισος εἶναι ὁ τόπος τῶν δικαίων ψυχῶν, πού ἀναμένουν τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ τόπος τῶν δικαίων, μετά σώματος καί ψυχῆς, μετά τήν Δευτέρα Παρουσία, τήν καθολική ἀνάσταση καί τήν τελική κρίση. Δέν εἶναι, λοιπόν, στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ οὔτε ὁ ἐκ δεξιῶν εὐγνώμων ληστής, οὔτε ὁ Ἀπ. Πέτρος, οὔτε ὁ Ἀπ. Παῦλος, οὔτε ὁ προφήτης Ἠλίας, ὁ ὁποῖος δέν δοκίμασε θάνατο καί θά ἐπανέλθει στή γῆ. Ὅλοι αὐτοί βρίσκονται στόν Παράδεισο. Κανείς δέν ἔχει εἰσέλθει στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πλήν τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία εἰσῆλθε μέ τό σῶμα της, ὅπως ἀκριβῶς εἰσῆλθε καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱός της. Ἡ Θεοτόκος εἶναι ὁ πρῶτος πολίτης τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Γι'αὐτό εἶναι για'μᾶς πολύ μεγάλη ἐλπίδα. Ἄς τήν παρακαλέσουμε νά πείσει τόν Υἱόν της, μέ τίς μητρικές της δεήσεις, νά κατατάξει κι ἐμᾶς τούς ἀχρείους καί ἁμαρτωλούς δούλους Του, στήν Βασιλεία Του, στήν ὁποία εἰσῆλθε ἡ Κυρία Θεοτόκος καί μᾶς ἀναμένει. Ἀμήν!

Ἅγιον Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ 2017. 

Καλή Παναγία καί καλό Δεκαπενταύγουστο!  

Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 20-8-2017 

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 – 8

(ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΜΙΧΑΙΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός καί Ἐγκώμια 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου…5:30 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 15 – 8

(Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός...6 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 – 8

(ΑΓΙΟΥ ΜΑΝΔΗΛΙΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ
ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ) 

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Χαιρετισμοί εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου…5:30 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 17 – 8 

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΥΡΩΝΟΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Μικρή Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…5:30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 – 8  

(ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΠΑΡΩ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν…5:30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 – 8 

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…5:45 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 20 - 8 

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Μεγάλη Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…5:30 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Ἄγγελος 

Τετάρτη ἕως Σάββατο 
9:30 π.μ. - 11:30 π.μ.

Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 7 ΕΩΣ 13-8-2017 

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 – 8 

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μικρή Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον...6 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 8 – 8

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μεγάλη Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…6 μ.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 – 8 

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μικρή Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…6 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 10 – 8

Ὄρθρος...7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μεγάλη Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…6 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 – 8

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μικρή Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…6 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 – 8

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ.

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 13 – 8 

(ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ) 

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…6:45 π.μ.

Ἑσπερινός - Μεγάλη Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…6 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Δημήτριος 

Δευτέρα ἕως Πέμπτη πρωΐ 

"Ου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών" (Ο Κύριος)