Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Τήν Τετάρτη 31 Αὐγούστου 2016 στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεσθεῖ κατανυκτική Ἱερά Ἀγρυπνία (Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετά Λιτῆς καί Ἀρτοκλασίας - Πανηγυρικός Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία - Εὐλόγησις κολλύβων - Μικρός Ἁγιασμός) ἐπί τῇ ἀρχῇ τῆς Ἰνδίκτου, δηλ. τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, καί τῇ μνήμῃ τῶν ἁγίων ἐνδόξων 40 παρθένων γυναικῶν μαρτύρων, τῶν ὁσίων καί θεοφόρων πατέρων ἡμῶν Συμεώνος τοῦ Στυλίτου καί Μελετίου καί τοῦ ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Ἀγγελῆ ἀπό τίς 7:30 μ.μ. ἕως τίς 01:30 π.μ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 29-8 ΕΩΣ 4-9-2016

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 – 8

(ΑΠΟΤΟΜΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις εἰς τόν Τίμιον Πρόδρομον…5:30 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 30 – 8

(ΑΓΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΟΥ, ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…5:30 μ.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 – 8 

(ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ἐπί τῇ ἀρχῇ τῆς Ἰνδίκτου
7:30 μ.μ. - 01:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 1 – 9

(ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ - 40 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΟΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΤΟΥ)

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός...5:45 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 – 9

(ΑΓΙΩΝ ΜΑΜΑΝΤΟΣ, ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΗΣΤΕΥΤΟΥ, ΗΣΥΧΙOY)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν…5:30 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 – 8 

(ΑΓΙΩΝ ΑΝΘΙΜΟΥ, ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ, ΦΟΙΒΗΣ, ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ, ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία
6:30 π.μ.

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός...5:45 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 4 – 9

(ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΜΩΥΣΕΩΣ – ΑΓΙΩΝ ΒΑΒΥΛΑ ΚΑΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία
6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…5:30 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Ἄγγελος 

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη καί Σάββατο 
ἀπό τίς 10 ἕως τίς 11:30 π.μ.

Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016

ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

Τήν Πέμπτη 25 Αὐγούστου 2016 στίς 6:30 μ.μ. στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεσθεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου. Θά προηγηθεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στίς 5:30 μ.μ. 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 22 ΕΩΣ 28-8-2016

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 – 8

(ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΑΘΟΝΙΚΟY) 

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…5:45 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 23 – 8

(ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟKOY)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία
6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…5:45 μ.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 – 8 

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΕΘΝΟ'Ι'ΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ  
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΣ 
ΑΓΙΟΥ ΕΥΤΥΧΟΥΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία
6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις εἰς τόν ἅγιον Κοσμᾶν τόν Αἰτωλόν...5:30 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 25 – 8

(ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερόν Εὐχέλαιον
5:30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 – 8

(ΑΓΙΩΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥ, ΝΑΤΑΛΙΑΣ, ΙΩΑΣΑΦ, ΤΙΘΟΗ, ΑΤΤΙΚΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις εἰς τόν ἅγιον Φανούριον - Εὐλόγησις Φανουρόπιτων
5:30 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 – 8

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ – ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΟΙΜΕΝΟΣ 
ΑΓΙΑΣ ΑΝΘΟΥΣΗΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία - Εὐλόγησις Φανουρόπιτων…6:30 π.μ.  

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…5:45 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 28 – 8

(ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΩΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΘΙΟΠΟΣ 
ΑΓΙΩΝ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία
6:30 π.μ.  

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…5:45 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Ἄγγελος 

Δευτέρα ἕως Σάββατο 
ἀπό τίς 9:30 ἕως τίς 11:30 π.μ.

Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 21-8-2016

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 – 8 

(ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ 
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…6:45 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἐγκώμια - Εὐλογητάρια Κοιμήσεως Θεοτόκου…5:30 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 16 – 8 

(ΑΓΙΟΥ ΜΑΝΔΗΛΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ, ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος...7 π.μ.

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Χαιρετισμοί εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου…5:30 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 – 8 

(ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΚΥΘΗΡΟΙΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος...7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Μικρή Παράκλησις εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…5:30 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 18 – 8

(ΑΓΙΩΝ ΦΛΩΡΟΥ, ΛΑΥΡΟΥ, ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΠΑΡΩ, ΛΕΟΝΤΟΣ, ΕΡΜΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΠΠΟΥΗΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Μεγάλη Παράκλησις εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον...5:30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 – 8 

(ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ 
ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν…5:30 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 – 8

(ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ – ΑΓΙΩΝ ΡΗΓΙΝΟΥ, ΟΡΕΣΤΟΥ, ΛΟΥΚΙΟΥ, ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ.  

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…5:45 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 21 – 8 

(ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΑΔΔΑΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΒΑΣΣΗΣ, ΘΕΟΓΝΙΟΥ, ΑΓΑΠΙΟΥ, ΠΙΣΤΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Μεγάλη Παράκλησις εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…5:30 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Ἄγγελος

Δευτέρα ἕως Σάββατο 
ἀπό τίς 9:30 ἕως τις 11:30 π.μ.

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 14-8-2016

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 – 8

(ΑΓΙΩΝ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ, ΜΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ)

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μικρή Παράκλησις εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…6 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 9 – 8

(ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΤΘΙΑ)

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μεγάλη Παράκλησις εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον, χοροστατοῦντος τοῦ ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου 
π. Ἱεροθέου Ἀργύρη…6 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 – 8

(ΑΓΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ)

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μικρή Παράκλησις εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον...6 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 11 – 8

(ΑΓΙΟΥ ΕΥΠΛΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ - ΘΑΥΜΑ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΝΗΦΩΝΟΣ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ)

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μεγάλη Παράκλησις εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…6 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 – 8 

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μικρή Παράκλησις εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον, χοροστατοῦντος τοῦ ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου 
π. Ἀθανασίου Παπασταύρου…6 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 – 8

(ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΟΣΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ.

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 14 – 8

(ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΜΙΧΑΙΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…6:45 π.μ.

Ἑσπερινός Κοιμήσεως Θεοτόκου…6 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Δημήτριος 

Δευτέρα ἕως Πέμπτη πρωΐ 
μετά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες

"Ου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών" (Ο Κύριος)