Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

  «Μιλᾶμε γιά τήν Μικρά Ασία», εἶναι ὁ γενικός τίτλος σειράς διαλέξεων, πού διοργανώνονται ἀπό τόν Ἱερό Ναό μας καί πλαισιώνουν τή φετινή ἐκδήλωση μνήμης (Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου) γιά τά θύματα τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, πού ἐδῶ καί 13 χρόνια πραγματοποιεῖται στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Οἱ διαλέξεις πραγματοποιοῦνται στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ.

  Ἡ δεύτερη διάλεξη θά πραγματοποιηθεῖ τήν Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου καί ὥρα 19.30 μέ ὁμιλήτρια τήν κ. Μαρία Μαντούβαλου, δ. Ἀναπληρώτρια καθηγήτρια Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ. Θέμα τῆς διάλεξης : «Τό ’22 χάθηκε τό στέμμα τῶν Βυζαντινῶν Αὐτοκρατόρων καί ἔμεινε “Τό Καράβι τῆς Ἐλπίδας”».
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 25-9 ΕΩΣ 1-10-2017 

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 – 9 

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 26 – 9

(ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ, ΦΙΛΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΘΙΟΥ ΚΑΙ ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ.

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 – 9

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 28 – 9

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός…6 μ.μ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 – 9

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν…6 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 – 9

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μικρός Ἁγιασμός…5:30 μ.μ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ 1 – 10

(ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ, 
ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΝΙΟΥ, ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Δημήτριος 

Δευτέρα ἕως Πέμπτη πρωΐ

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017


ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

  Μέ τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τῆς προστάτου, πολιούχου καί ἐφόρου τῆς ἐνορίας μας, Ἁγίας ἐνδόξου Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς ἀθληφόρου, τῆς Ρωμαίας, πραγματοποιήθηκε μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία, τήν Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου, στίς 7:30 μ.μ., στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ, ἡ πρώτη ὁμιλία στήν σειρά τῶν διαλέξεων μέ γενικό τίτλο «Μιλᾶμε γιά τήν Μικρά Ἀσία», οἱ ὁποῖες πλαισιώνουν τήν φετινή ἐκδήλωση μνήμης (Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου) γιά τά θύματα τῆς Γενοκτονίας τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ, πού ἐδῶ καί 13 χρόνια πραγματοποιεῖται στόν προαύλιο χῶρο του Ἱεροῦ μας Ναοῦ.

  Εἰδικώτερα, ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μέ προσευχή καί ἀκολούθησε μιά σύντομη, ἀλλά περιεκτική εἰσαγωγή καί παρουσίαση τοῦ ὁμιλητοῦ ἀπό τόν ἐνορίτη μας, κ. Χαράλαμπο Μηνάογλου, διδάκτορα Νεότερης Ἱστορίας τοῦ ΕΚΠΑ.

  Στή συνέχεια, τον λόγο ἔλαβε ὁ προσκεκλημένος ὁμιλητής, κ. Σπυρίδων Πλουμίδης, ἐπίκουρος καθηγητής Νεότερης Ἱστορίας τοῦ ΕΚΠΑ, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε ἐξαιρέτως καί μέ πλήρη σαφήνεια καί ἀρτιότητα τό θέμα : «Μικρασιατική Ἐκστρατεία καί Καταστροφή : Τό πολιτικό πλαίσιο καί τό παρασκήνιο».

  Ὁ κ. Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης γεννήθηκε στά Ἰωάννινα τό 1974. Τό 1996 ἀποφοίτησε ἀπό τό Τμῆμα Ἱστορίας τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου. Τό 2000 ἔλαβε Master’s ἀπό τή School of Slavonic and European Studies τοῦ UCL. Τό 2004 ἀνακηρύχθηκε διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου. Ἔχει διδάξει στά Πανεπιστήμια Δυτικῆς Μακεδονίας, Ἰωαννίνων καί Ἰόνιο. Ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2009 ὑπηρετεῖ στό Τμῆμα Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, σήμερα στή βαθμίδα τοῦ Ἐπίκουρου Καθηγητοῦ. Στίς κύριες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται οἱ ἀκόλουθες μονογραφίες : α) Ἐθνοτική συμβίωση στά Βαλκάνια. Ἕλληνες καί Βούλγαροι στή Φιλιππούπολη 1878-1914, ἐκδ. Πατάκης, Ἀθήνα 2006. β) Ἔδαφος καί μνήμη στά Βαλκάνια. Ὁ «γεωργικός ἐθνικισμός» στήν Ἑλλάδα καί στή Βουλγαρία (1927-46), Ἀθήνα 2011. γ) Τό καθεστώς Ἰωάννη Μεταξᾶ (1936-1941), ἐκδ. Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, Ἀθήνα 2016, καί δ) Τά μυστήρια τῆς Αἰγηΐδος : Τό Μικρασιατικό Ζήτημα στήν ἑλληνική πολιτική, 1891-1922, ἐκδ. Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, Ἀθήνα 2016.

  Στή συνέχεια ἀκολούθησαν ἐρωτήσεις ἀπό τούς παρευρισκομένους καί τό κλείσιμο τῆς ἐκδήλωσης. 


ΜΝΗΜΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΑΣ ΝΑΟ

  Τήν Κυριακή μετά τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, 17 Σεπτεμβρίου 2017, μνήμη τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Σοφίας και ταῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς Πίστεως, Ἐλπίδος και Ἀγάπης, στόν Ἱερό μας Ναό, ἐτελέσθη τό μυστήριον τῆς ἀναιμάκτου Θείας Μυσταγωγίας, ἱερουργούντων τῶν ἱερέων τοῦ Ναοῦ.

  Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ, παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν, ἔλαβε χῶρα μέ μεγάλη ἐπιτυχία ἡ καθιερωμένη ἐτήσια σεμνή τελετή μνήμης τῆς γενοκτονίας τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ. 

  Στόν ἐξωτερικό χῶρο τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ ὑπάρχει προτομή τοῦ ἐθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Μητροπολίτου Σμύρνης, τῆς ὁποίας τά ἀποκαλυπτήρια ἔγιναν στίς 26 Σεπτεμβρίου 2004 ἐπί ἀρχιερατίας τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου πρώην Πειραιῶς κ. Καλλινίκου καί Δημαρχίας τοῦ κ. Χρήστου Ἀγραπίδη. Ἡ προτομή φιλοτεχνήθηκε ἀπό τόν κ. Στυλιανό Μέλιο, μέ τήν εὐγενική χορηγία τοῦ μακαριστοῦ ἐνορίτου μας Βασιλείου Φ. Τζαννῆ, ἀπογόνου Μικρασιατῶν. Σημειωτέον ὅτι τήν συνέχιση αὐτῆς τῆς πρωτοβουλίας τοῦ ἀειμνήστου Βασιλείου ἔχει ἀναλάβει πλέον ἡ οἰκογένειά του.

  Ἡ τελετή ἄρχισε μέ ἐπιμνημόσυνη δέηση στήν μνήμη τῶν ἀναιρεθέντων θυμάτων κατά τήν μικρασιατική καταστροφή τοῦ 1922.

  Ἔπειτα κατατέθηκε στεφάνι στήν προτομή τοῦ ἐθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Α΄ Δημοτικῆς Κοινότητος Πειραιῶς ἀξιότιμο κ. Νικήτα Γκόλφη.

  Στή συνέχεια, τηρήθηκε ἑνός λεπτοῦ σιγή στήν μνήμη τῶν θυμάτων τῆς μικρασιατικῆς καταστροφῆς καί ἡ φιλαρμονική τοῦ Δήμου Πειραιῶς παιάνισε τόν Ἐθνικό μας Ὕμνο.

  Ὁ λόγος, ἔπειτα, δόθηκε στόν διδάκτορα Νεότερης Ἰστορίας τοῦ ΕΚΠΑ κ. Χαράλαμπο Μηνάογλου, ὁ ὁποῖος ἐξεφώνησε σύντομη, ἀλλά ἐξαίρετη ὁμιλία μέ θέμα «Ὁ ξεριζωμός τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό την Μικρά Ἀσία».

  Στή συνέχεια, ἔλαβε χῶρα ἡ ἀπονομή βραβείων στούς τρεῖς ἀριστούχους μαθητές τῶν σχολείων τῆς ἐνορίας τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

  Τό χορευτικό συγκρότημα νέων τῆς ἐνορίας μας ὑπό τήν διεύθυνση τῆς κυρίας Σμαρούλας Καπετάνιου χόρεψε παραδοσιακούς χορούς.

  Ἡ σεμνή τελετή ἔλαβε πέρας μέ τήν γυναικεία χορωδία «Μουσικές Δημιουργίες», ἡ ὁποία τραγούδησε μικρασιατικά ἄσματα. 

  Τέλος, ἀκολούθησε προσφορά καφέ καί κερασμάτων στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

  Την τελετή τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Ἀντιδήμαρχος Πειραιῶς ἀξιότιμος κ. Κυριάκος Σιγαλάκος, ὁ ἐπίτιμος πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Πειραιῶς ἀξιότιμος κ. Παναγιώτης Κουβάτσος καί ἡ δ. ἀναπληρώτρια καθηγήτρια τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α. ἀξιότιμη κ. Μαρία Μαντούβαλου.

                         


                                           
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24-9-2017 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 – 9

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 19 – 9

Ὄρθρος...7 π.μ. Ἑσπερινός...6 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 – 9

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 21 – 9 

(ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ 
ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ)

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 – 9

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Ἰερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν…6 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 – 9

(ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΙΜΙΟΥ, ΕΝΔΟΞΟΥ, ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ.

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ 24 – 9

(ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ 
ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΚΛΗΣ
ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…6:45 π.μ. 

Ἑσπερινός...6 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Μηνάς 

Καθημερινῶς μετά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Μιλᾶμε γιά τή Μικρασία», εἶναι ὁ γενικός τίτλος σειράς διαλέξεων, πού διοργανώνονται ἀπό τόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Πειραιῶς καί θά πλαισιώσουν τή φετινή ἐκδήλωση μνήμης (Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου, ὥρα 10.00 π.μ., ὁμιλία Χ. Μηνάογλου) γιά τά θύματα τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, πού ἐδῶ καί 13 χρόνια πραγματοποιεῖται στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Οἱ διαλέξεις θά πραγματοποιηθοῦν στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς (ὁδός Ἀγ. Παρασκευῆς 78, Καλλίπολη, Πειραιεύς).

Συγκεκριμένα, ἡ πρώτη ἐκδήλωση θά πραγματοποιηθεῖ τήν Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου καί ὥρα 19.30, μέ ὁμιλητή τόν ἐπίκουρο καθηγητή Νεότερης Ἱστορίας ΕΚΠΑ Σπύρο Πλουμίδη καί θέμα «Μικρασιατική Ἐκστρατεία καί Καταστροφή : Τό πολιτικό πλαίσιο καί τό παρασκήνιο».

Ἡ δεύτερη διάλεξη θά πραγματοποιηθεῖ τήν Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου καί ὥρα 19.30 μέ ὁμιλήτρια τήν Μαρία Μαντούβαλου, δ. Ἀναπληρώτρια καθηγήτρια Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ. Θέμα τῆς διάλεξης : «Τό ’22 χάθηκε τό στέμμα τῶν Βυζαντινῶν Αὐτοκρατόρων καί ἔμεινε “Τό Καράβι τῆς Ἐλπίδας”».

Πνευματικό Κέντρο Ἁγίας Παρασκευῆς Καλλιπόλεως Πειραιῶς
Ἁγίας Παρασκευῆς 78
Τηλ. 210-4513532

Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

Σᾶς προσκαλοῦμε νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας τήν σεμνή τελετή τῆς καθιερωμένης ἐτησίου ἐπιμνημοσύνου δεήσεως ὑπέρ τῶν θυμάτων τῆς Μικρασιαστικῆς καταστροφῆς τοῦ 1922, ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθεῖ τήν Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 στίς 10:00 π.μ. στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας. Θά κατατεθεῖ στέφανος στήν προτομή τοῦ Ἐθνομάρτυρος Χρυσοστόμου ἐπισκόπου Σμύρνης.

Ἐκ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπιτροπῆς

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 11 ΕΩΣ 17-9-2017

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 – 9

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός...6 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 12 – 9

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 – 9

Ὄρθρος…7 π.μ.

Ἑσπερινός τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ...6 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 14 – 9

(Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ)

Ὄρθρος
Λιτάνευσις τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Θεία Λειτουργία...6:45 π.μ.

Ἑσπερινός...6 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 – 9

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Ἰερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν…6 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 – 9

(ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ.

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ 17 – 9

(ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΟΦΙΑΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...6:45 π.μ.

Ἐκδήλωση Ἰεροῦ Ναοῦ ὑπέρ τῶν θυμάτων τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ…10 π.μ. 

Ἑσπερινός...6 μ.μ.


Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 10-9-2017 

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 – 9

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 5 – 9

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 – 9 

(ΤΟ ΕΝ ΧΩΝΑΙΣ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ)

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός...6 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 7 – 9

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΩΖΟΝΤΟΣ)

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου…6 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 – 9

(ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Ἰερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν…6 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 – 9

(ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝ ΘΕΟΠΑΤΟΡΩΝ ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ
ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ 
Γ΄ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ.

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ 10 – 9

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Δημήτριος 

Δευτέρα ἕως Πέμπτη πρωί

"Ου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών" (Ο Κύριος)