Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 27-8-2017 

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 – 8

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Χαιρετισμοί 
εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου…5:30 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 22 – 8

Mεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἐγκώμια τῆς 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου…5:30 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 – 8 

(ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Μεγάλη Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…5:30 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 24 – 8

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΕΘΝΟÏΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΗΜΩΝ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝ
ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΞ ΑΙΓΙΝΗΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τόν ἅγιον Κοσμάν τόν Αἰτωλόν…5:30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 – 8

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν…5:30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 – 8

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…5:45 μ.μ. 

Εὐλόγησις Φανουρόπιτων…7 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 27 – 8

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…..6:45 π.μ. 

Εὐλόγησις Φανουρόπιτων…10 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τόν ἅγιον Φανούριον...5:30 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Ἄγγελος 

Δευτέρα ἕως Σάββατο 
9:30 π.μ. - 11:30 π.μ.

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017   Λαμπρῶς καί πανηγυρικῶς ἑορτάζουμε οἱ Ὀρθόδοξοι τήν Κοίμηση, τήν Ταφή, τήν Ἀνάσταση καί τήν Μετάσταση, δηλ. τήν Ἀνάληψη, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στούς οὐρανούς. Αὐτό ἔχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία καί θεολογική ἀξία, διότι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, ὅπως λέγει σ'ἕνα ἐγκώμιό του ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος θεώνεται μέ τό σῶμα καί ἀνέρχεται στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ πρίν τήν τελική κρίση. Διότι, κανείς δέν ἔχει εἰσέλθει ἀκόμα στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, παρά μόνο ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστός. Κανένας ἄνθρωπος δέν ὑπάρχει ἀκόμα στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὑπάρχει διαφορά μεταξύ Παραδείσου καί Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ὁ Παράδεισος εἶναι ὁ τόπος τῶν δικαίων ψυχῶν, πού ἀναμένουν τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ τόπος τῶν δικαίων, μετά σώματος καί ψυχῆς, μετά τήν Δευτέρα Παρουσία, τήν καθολική ἀνάσταση καί τήν τελική κρίση. Δέν εἶναι, λοιπόν, στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ οὔτε ὁ ἐκ δεξιῶν εὐγνώμων ληστής, οὔτε ὁ Ἀπ. Πέτρος, οὔτε ὁ Ἀπ. Παῦλος, οὔτε ὁ προφήτης Ἠλίας, ὁ ὁποῖος δέν δοκίμασε θάνατο καί θά ἐπανέλθει στή γῆ. Ὅλοι αὐτοί βρίσκονται στόν Παράδεισο. Κανείς δέν ἔχει εἰσέλθει στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πλήν τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία εἰσῆλθε μέ τό σῶμα της, ὅπως ἀκριβῶς εἰσῆλθε καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱός της. Ἡ Θεοτόκος εἶναι ὁ πρῶτος πολίτης τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Γι'αὐτό εἶναι για'μᾶς πολύ μεγάλη ἐλπίδα. Ἄς τήν παρακαλέσουμε νά πείσει τόν Υἱόν της, μέ τίς μητρικές της δεήσεις, νά κατατάξει κι ἐμᾶς τούς ἀχρείους καί ἁμαρτωλούς δούλους Του, στήν Βασιλεία Του, στήν ὁποία εἰσῆλθε ἡ Κυρία Θεοτόκος καί μᾶς ἀναμένει. Ἀμήν!

Ἅγιον Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ 2017. 

Καλή Παναγία καί καλό Δεκαπενταύγουστο!  

Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 20-8-2017 

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 – 8

(ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΜΙΧΑΙΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός καί Ἐγκώμια 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου…5:30 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 15 – 8

(Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός...6 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 – 8

(ΑΓΙΟΥ ΜΑΝΔΗΛΙΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ
ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ) 

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Χαιρετισμοί εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου…5:30 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 17 – 8 

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΥΡΩΝΟΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Μικρή Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…5:30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 – 8  

(ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΠΑΡΩ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν…5:30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 – 8 

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…5:45 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 20 - 8 

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Μεγάλη Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…5:30 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Ἄγγελος 

Τετάρτη ἕως Σάββατο 
9:30 π.μ. - 11:30 π.μ.

Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 7 ΕΩΣ 13-8-2017 

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 – 8 

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μικρή Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον...6 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 8 – 8

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μεγάλη Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…6 μ.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 – 8 

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μικρή Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…6 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 10 – 8

Ὄρθρος...7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μεγάλη Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…6 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 – 8

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μικρή Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…6 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 – 8

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ.

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 13 – 8 

(ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ) 

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…6:45 π.μ.

Ἑσπερινός - Μεγάλη Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…6 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Δημήτριος 

Δευτέρα ἕως Πέμπτη πρωΐ 

Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

                   

Μέ κάθε λαμπρότητα καί ἐπισημότητα καί μέ συμμετοχή πλήθους πιστῶν ἑορτάστηκε τό διήμερο 25 καί 26 Ἰουλίου ἡ μνήμη τῆς ἁγίας ἐνδόξου ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς ἀθληφόρου τῆς Ρωμαίας στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στή Νέα Καλλίπολη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς.

   Τήν Τρίτη 25 Ἰουλίου, παραμονή τῆς ἑορτῆς, στίς 7 μ.μ. τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετά Λιτῆς καί Ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος κήρυξε τόν θεῖον λόγον. Στή συνέχεια, στίς 9 μ.μ. πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καί τῶν χαριτοβρύτων λειψάνων τῆς ἁγίας Παρασκευῆς στούς κεντρικούς δρόμους τῆς ἐνορίας, μέ τήν συνοδεία τῶν φιλαρμονικῶν τοῦ Δήμου Πειραιῶς καί τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, οἱ ὁποῖες ἔδωσαν πανηγυρικό τόνο στήν περιφορά. Στίς 10:30 μ.μ. τελέστηκε ἡ Ἱερά Παράκλησις τῆς Ἁγίας καί στίς 11:30 μ.μ. ἀκολούθησε ἡ τέλεση τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας.

   Τό πρωΐ τῆς Τετάρτης, 26 Ἰουλίου, κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἑορτῆς, τελέστηκε ὁ Πανηγυρικός Ὀρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος κήρυξε τόν θεῖον λόγον.

   Τό ἀπόγευμα στίς 7 μ.μ. τελέστηκε ὁ μεθέορτος Ἑσπερινός καί ἡ Ἰερά Παράκλησις τῆς Ἁγίας.

   Μεταξύ τῶν παρευρισκομένων ἦταν ὁ βουλευτής κ. Κωνσταντῖνος Κατσαφάδος, ὁ ἀντιδήμαρχος κ. Κυριάκος Σιγαλάκος, ὁ κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιῶς Ἀρχιπλοίαρχος κ. Κωνσταντῖνος Λεοντάρας, ὁ Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ἰωάννης Μαστρονικόλας, οἱ Κοινοτικοί Σύμβουλοι κ. Εἰρήνη Δαριώτη καί κ. Φραγκούλης Φουστέρης, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας Κρητῶν Πειραιῶς «ΟΜΟΝΟΙΑ» κ. Θεόδωρος Τσόντος, ὁ πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας Νήσων Μικρῶν Κυκλάδων κ. Πασχάλης Συρίγος, ὁ πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Καταναλωτῶν Ἑλλάδος κ. Μιχαήλ Τσιφάκης, ὁ Πλωτάρχης τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος κ. Ἀριστοτέλης Γιαννιώτης, ὁ Ὑποδιοικητής τῆς Τροχαίας Πειραιῶς κ. Φώτης Νικολάκης, ὁ μεσίτης κ. Ἰωάννης Ἠλίας, καθώς καί οἱ Βίκυ Τατσοπούλου, Κική Μακρογαμβράκη, Ἄρης Κοτσολάκος κ.ἄ. Τήν ἐφημερίδα «Κοινωνική» ἐκπροσώπησαν ἡ δημοσιογράφος κ. Χριστίνα Μπιτάδου καί ὁ κ. Δημήτρης Κρητικός.

                     

                            

                            

                           

                   

                         

                 


Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 31-7 ΕΩΣ 6-8-2017 

ΔΕΥΤΕΡΑ 31 – 7

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μικρός Ἁγιασμός...6 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 1 – 8

(ΑΡΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
H ΠΡΟΟΔΟΣ TOY ΤΙΜΙΟΥ KAI ZΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΑΓΙΩΝ ΕΠΤΑ ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΟΛΟΜΟΝΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΟΣΙΟΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝ ΚΥΘΗΡΟΙΣ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μικρή Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον...6 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 – 8

(ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ)

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μεγάλη Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον...6 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 3 – 8

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μικρή Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον...6 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 – 8

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μεγάλη Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον...6 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 – 8

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός τῆς Μεταμορφώσεως...6 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 – 8

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία 
Εὐλόγησις σταφυλῶν…6:45 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μεγάλη Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον...6 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Μηνάς 

Καθημερινῶς 
μετά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες 

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


Τήν Kυριακή 30 Ἰουλίου, κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό Nαό μας, σύν Θεῷ, θά ψάλει καί θά ὁμιλήσει ὁ θεολόγος συγγραφεύς κ. Ἐμμανουήλ Μελινός, διευθυντής τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ θέμα «Φρόντισε τά σώματα, στήριξε τίς ψυχές».
"Ου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών" (Ο Κύριος)