Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

  «Μιλᾶμε γιά τήν Μικρά Ασία», εἶναι ὁ γενικός τίτλος σειράς διαλέξεων, πού διοργανώνονται ἀπό τόν Ἱερό Ναό μας καί πλαισιώνουν τή φετινή ἐκδήλωση μνήμης (Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου) γιά τά θύματα τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, πού ἐδῶ καί 13 χρόνια πραγματοποιεῖται στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Οἱ διαλέξεις πραγματοποιοῦνται στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ.

  Ἡ δεύτερη διάλεξη θά πραγματοποιηθεῖ τήν Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου καί ὥρα 19.30 μέ ὁμιλήτρια τήν κ. Μαρία Μαντούβαλου, δ. Ἀναπληρώτρια καθηγήτρια Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ. Θέμα τῆς διάλεξης : «Τό ’22 χάθηκε τό στέμμα τῶν Βυζαντινῶν Αὐτοκρατόρων καί ἔμεινε “Τό Καράβι τῆς Ἐλπίδας”».
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 25-9 ΕΩΣ 1-10-2017 

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 – 9 

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 26 – 9

(ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ, ΦΙΛΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΘΙΟΥ ΚΑΙ ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ.

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 – 9

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 28 – 9

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός…6 μ.μ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 – 9

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν…6 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 – 9

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μικρός Ἁγιασμός…5:30 μ.μ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ 1 – 10

(ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ, 
ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΝΙΟΥ, ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Δημήτριος 

Δευτέρα ἕως Πέμπτη πρωΐ

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017


ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

  Μέ τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τῆς προστάτου, πολιούχου καί ἐφόρου τῆς ἐνορίας μας, Ἁγίας ἐνδόξου Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς ἀθληφόρου, τῆς Ρωμαίας, πραγματοποιήθηκε μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία, τήν Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου, στίς 7:30 μ.μ., στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ, ἡ πρώτη ὁμιλία στήν σειρά τῶν διαλέξεων μέ γενικό τίτλο «Μιλᾶμε γιά τήν Μικρά Ἀσία», οἱ ὁποῖες πλαισιώνουν τήν φετινή ἐκδήλωση μνήμης (Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου) γιά τά θύματα τῆς Γενοκτονίας τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ, πού ἐδῶ καί 13 χρόνια πραγματοποιεῖται στόν προαύλιο χῶρο του Ἱεροῦ μας Ναοῦ.

  Εἰδικώτερα, ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μέ προσευχή καί ἀκολούθησε μιά σύντομη, ἀλλά περιεκτική εἰσαγωγή καί παρουσίαση τοῦ ὁμιλητοῦ ἀπό τόν ἐνορίτη μας, κ. Χαράλαμπο Μηνάογλου, διδάκτορα Νεότερης Ἱστορίας τοῦ ΕΚΠΑ.

  Στή συνέχεια, τον λόγο ἔλαβε ὁ προσκεκλημένος ὁμιλητής, κ. Σπυρίδων Πλουμίδης, ἐπίκουρος καθηγητής Νεότερης Ἱστορίας τοῦ ΕΚΠΑ, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε ἐξαιρέτως καί μέ πλήρη σαφήνεια καί ἀρτιότητα τό θέμα : «Μικρασιατική Ἐκστρατεία καί Καταστροφή : Τό πολιτικό πλαίσιο καί τό παρασκήνιο».

  Ὁ κ. Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης γεννήθηκε στά Ἰωάννινα τό 1974. Τό 1996 ἀποφοίτησε ἀπό τό Τμῆμα Ἱστορίας τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου. Τό 2000 ἔλαβε Master’s ἀπό τή School of Slavonic and European Studies τοῦ UCL. Τό 2004 ἀνακηρύχθηκε διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου. Ἔχει διδάξει στά Πανεπιστήμια Δυτικῆς Μακεδονίας, Ἰωαννίνων καί Ἰόνιο. Ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2009 ὑπηρετεῖ στό Τμῆμα Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, σήμερα στή βαθμίδα τοῦ Ἐπίκουρου Καθηγητοῦ. Στίς κύριες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται οἱ ἀκόλουθες μονογραφίες : α) Ἐθνοτική συμβίωση στά Βαλκάνια. Ἕλληνες καί Βούλγαροι στή Φιλιππούπολη 1878-1914, ἐκδ. Πατάκης, Ἀθήνα 2006. β) Ἔδαφος καί μνήμη στά Βαλκάνια. Ὁ «γεωργικός ἐθνικισμός» στήν Ἑλλάδα καί στή Βουλγαρία (1927-46), Ἀθήνα 2011. γ) Τό καθεστώς Ἰωάννη Μεταξᾶ (1936-1941), ἐκδ. Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, Ἀθήνα 2016, καί δ) Τά μυστήρια τῆς Αἰγηΐδος : Τό Μικρασιατικό Ζήτημα στήν ἑλληνική πολιτική, 1891-1922, ἐκδ. Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, Ἀθήνα 2016.

  Στή συνέχεια ἀκολούθησαν ἐρωτήσεις ἀπό τούς παρευρισκομένους καί τό κλείσιμο τῆς ἐκδήλωσης. 


ΜΝΗΜΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΑΣ ΝΑΟ

  Τήν Κυριακή μετά τήν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, 17 Σεπτεμβρίου 2017, μνήμη τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Σοφίας και ταῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς Πίστεως, Ἐλπίδος και Ἀγάπης, στόν Ἱερό μας Ναό, ἐτελέσθη τό μυστήριον τῆς ἀναιμάκτου Θείας Μυσταγωγίας, ἱερουργούντων τῶν ἱερέων τοῦ Ναοῦ.

  Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ, παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν, ἔλαβε χῶρα μέ μεγάλη ἐπιτυχία ἡ καθιερωμένη ἐτήσια σεμνή τελετή μνήμης τῆς γενοκτονίας τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ. 

  Στόν ἐξωτερικό χῶρο τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ ὑπάρχει προτομή τοῦ ἐθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Μητροπολίτου Σμύρνης, τῆς ὁποίας τά ἀποκαλυπτήρια ἔγιναν στίς 26 Σεπτεμβρίου 2004 ἐπί ἀρχιερατίας τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου πρώην Πειραιῶς κ. Καλλινίκου καί Δημαρχίας τοῦ κ. Χρήστου Ἀγραπίδη. Ἡ προτομή φιλοτεχνήθηκε ἀπό τόν κ. Στυλιανό Μέλιο, μέ τήν εὐγενική χορηγία τοῦ μακαριστοῦ ἐνορίτου μας Βασιλείου Φ. Τζαννῆ, ἀπογόνου Μικρασιατῶν. Σημειωτέον ὅτι τήν συνέχιση αὐτῆς τῆς πρωτοβουλίας τοῦ ἀειμνήστου Βασιλείου ἔχει ἀναλάβει πλέον ἡ οἰκογένειά του.

  Ἡ τελετή ἄρχισε μέ ἐπιμνημόσυνη δέηση στήν μνήμη τῶν ἀναιρεθέντων θυμάτων κατά τήν μικρασιατική καταστροφή τοῦ 1922.

  Ἔπειτα κατατέθηκε στεφάνι στήν προτομή τοῦ ἐθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Α΄ Δημοτικῆς Κοινότητος Πειραιῶς ἀξιότιμο κ. Νικήτα Γκόλφη.

  Στή συνέχεια, τηρήθηκε ἑνός λεπτοῦ σιγή στήν μνήμη τῶν θυμάτων τῆς μικρασιατικῆς καταστροφῆς καί ἡ φιλαρμονική τοῦ Δήμου Πειραιῶς παιάνισε τόν Ἐθνικό μας Ὕμνο.

  Ὁ λόγος, ἔπειτα, δόθηκε στόν διδάκτορα Νεότερης Ἰστορίας τοῦ ΕΚΠΑ κ. Χαράλαμπο Μηνάογλου, ὁ ὁποῖος ἐξεφώνησε σύντομη, ἀλλά ἐξαίρετη ὁμιλία μέ θέμα «Ὁ ξεριζωμός τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό την Μικρά Ἀσία».

  Στή συνέχεια, ἔλαβε χῶρα ἡ ἀπονομή βραβείων στούς τρεῖς ἀριστούχους μαθητές τῶν σχολείων τῆς ἐνορίας τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

  Τό χορευτικό συγκρότημα νέων τῆς ἐνορίας μας ὑπό τήν διεύθυνση τῆς κυρίας Σμαρούλας Καπετάνιου χόρεψε παραδοσιακούς χορούς.

  Ἡ σεμνή τελετή ἔλαβε πέρας μέ τήν γυναικεία χορωδία «Μουσικές Δημιουργίες», ἡ ὁποία τραγούδησε μικρασιατικά ἄσματα. 

  Τέλος, ἀκολούθησε προσφορά καφέ καί κερασμάτων στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

  Την τελετή τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Ἀντιδήμαρχος Πειραιῶς ἀξιότιμος κ. Κυριάκος Σιγαλάκος, ὁ ἐπίτιμος πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Πειραιῶς ἀξιότιμος κ. Παναγιώτης Κουβάτσος καί ἡ δ. ἀναπληρώτρια καθηγήτρια τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α. ἀξιότιμη κ. Μαρία Μαντούβαλου.

                         


                                           
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24-9-2017 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 – 9

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 19 – 9

Ὄρθρος...7 π.μ. Ἑσπερινός...6 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 – 9

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 21 – 9 

(ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ 
ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ)

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 – 9

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Ἰερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν…6 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 – 9

(ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΙΜΙΟΥ, ΕΝΔΟΞΟΥ, ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ.

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ 24 – 9

(ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ 
ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΚΛΗΣ
ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…6:45 π.μ. 

Ἑσπερινός...6 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Μηνάς 

Καθημερινῶς μετά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Μιλᾶμε γιά τή Μικρασία», εἶναι ὁ γενικός τίτλος σειράς διαλέξεων, πού διοργανώνονται ἀπό τόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Πειραιῶς καί θά πλαισιώσουν τή φετινή ἐκδήλωση μνήμης (Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου, ὥρα 10.00 π.μ., ὁμιλία Χ. Μηνάογλου) γιά τά θύματα τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, πού ἐδῶ καί 13 χρόνια πραγματοποιεῖται στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Οἱ διαλέξεις θά πραγματοποιηθοῦν στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς (ὁδός Ἀγ. Παρασκευῆς 78, Καλλίπολη, Πειραιεύς).

Συγκεκριμένα, ἡ πρώτη ἐκδήλωση θά πραγματοποιηθεῖ τήν Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου καί ὥρα 19.30, μέ ὁμιλητή τόν ἐπίκουρο καθηγητή Νεότερης Ἱστορίας ΕΚΠΑ Σπύρο Πλουμίδη καί θέμα «Μικρασιατική Ἐκστρατεία καί Καταστροφή : Τό πολιτικό πλαίσιο καί τό παρασκήνιο».

Ἡ δεύτερη διάλεξη θά πραγματοποιηθεῖ τήν Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου καί ὥρα 19.30 μέ ὁμιλήτρια τήν Μαρία Μαντούβαλου, δ. Ἀναπληρώτρια καθηγήτρια Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ. Θέμα τῆς διάλεξης : «Τό ’22 χάθηκε τό στέμμα τῶν Βυζαντινῶν Αὐτοκρατόρων καί ἔμεινε “Τό Καράβι τῆς Ἐλπίδας”».

Πνευματικό Κέντρο Ἁγίας Παρασκευῆς Καλλιπόλεως Πειραιῶς
Ἁγίας Παρασκευῆς 78
Τηλ. 210-4513532

Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

Σᾶς προσκαλοῦμε νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας τήν σεμνή τελετή τῆς καθιερωμένης ἐτησίου ἐπιμνημοσύνου δεήσεως ὑπέρ τῶν θυμάτων τῆς Μικρασιαστικῆς καταστροφῆς τοῦ 1922, ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθεῖ τήν Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 στίς 10:00 π.μ. στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας. Θά κατατεθεῖ στέφανος στήν προτομή τοῦ Ἐθνομάρτυρος Χρυσοστόμου ἐπισκόπου Σμύρνης.

Ἐκ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπιτροπῆς

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 11 ΕΩΣ 17-9-2017

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 – 9

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός...6 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 12 – 9

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 – 9

Ὄρθρος…7 π.μ.

Ἑσπερινός τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ...6 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 14 – 9

(Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ)

Ὄρθρος
Λιτάνευσις τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Θεία Λειτουργία...6:45 π.μ.

Ἑσπερινός...6 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 – 9

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Ἰερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν…6 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 – 9

(ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ.

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ 17 – 9

(ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΟΦΙΑΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία...6:45 π.μ.

Ἐκδήλωση Ἰεροῦ Ναοῦ ὑπέρ τῶν θυμάτων τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ…10 π.μ. 

Ἑσπερινός...6 μ.μ.


Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 10-9-2017 

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 – 9

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 5 – 9

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 – 9 

(ΤΟ ΕΝ ΧΩΝΑΙΣ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ)

Ὄρθρος…7 π.μ. Ἑσπερινός...6 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 7 – 9

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΩΖΟΝΤΟΣ)

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου…6 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 – 9

(ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Ἰερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν…6 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 – 9

(ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝ ΘΕΟΠΑΤΟΡΩΝ ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ
ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ 
Γ΄ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ.

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ 10 – 9

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Δημήτριος 

Δευτέρα ἕως Πέμπτη πρωί

Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Τήν Πέμπτη 31 Αὐγούστου 2017 στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεσθεῖ κατανυκτική Ἱερά Ἀγρυπνία (Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετά Λιτῆς, Ἀρτοκλασίας καί Θείου Κηρύγματος, Πανηγυρικός Ὄρθρος, Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ καί Θεία Λειτουργία) ἐπί τῇ ἀρχῇ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, καί τῇ μνήμῃ τῶν ἁγίων ἐνδόξων 40 γυναικῶν παρθένων, καί τῶν ὁσίων καί θεοφόρων πατέρων ἡμῶν Μελετίου καί Συμεώνος τοῦ Στυλίτου ἀπό τίς 7:30 μ.μ. ἕως τις 01:30 π.μ.

ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

Τήν Τρίτη 29 Αὐγούστου 2017 στίς 6:30 μ.μ. στόν Ἱερό Ναό μας θά τελεσθεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου. Θά προηγηθεῖ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στίς 5:30 μ.μ.                                

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 28-8 ΕΩΣ 3-9-2017 

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 – 8

(ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΩΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΘΙΟΠΟΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τόν Τίμιον Πρόδρομον...5:30 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 29 – 8

(ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός
Ἱερόν Εὐχέλαιον…5:30 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 – 8

(ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Μικρή Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον...5:30 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 31 – 8 

(ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 
ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ἐπί τῆ ἀρχῇ τῆς Ἰνδίκτου, ἥτοι τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους και τῇ μνήμῃ τῶν ἁγίων ἐνδόξων 40 παρθένων γυναικῶν...7:30 μ.μ. - 01:30 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 – 9

(ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ 40 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν...5:30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 – 9

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΜΑΝΤΟΣ  
ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ 
ΤΟΥ ΝΗΣΤΕΥΤΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…5:30 μ.μ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 3 – 9 

(ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΘΙΜΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Ἄγγελος 

Δευτέρα ἕως Σάββατο 
9:30 π.μ. - 11:30 π.μ. 

Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 27-8-2017 

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 – 8

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Χαιρετισμοί 
εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου…5:30 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 22 – 8

Mεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἐγκώμια τῆς 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου…5:30 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 – 8 

(ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Μεγάλη Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…5:30 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 24 – 8

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΕΘΝΟÏΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΗΜΩΝ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝ
ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΞ ΑΙΓΙΝΗΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τόν ἅγιον Κοσμάν τόν Αἰτωλόν…5:30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 – 8

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν…5:30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 – 8

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…5:45 μ.μ. 

Εὐλόγησις Φανουρόπιτων…7 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 27 – 8

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…..6:45 π.μ. 

Εὐλόγησις Φανουρόπιτων…10 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τόν ἅγιον Φανούριον...5:30 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Ἄγγελος 

Δευτέρα ἕως Σάββατο 
9:30 π.μ. - 11:30 π.μ.

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017   Λαμπρῶς καί πανηγυρικῶς ἑορτάζουμε οἱ Ὀρθόδοξοι τήν Κοίμηση, τήν Ταφή, τήν Ἀνάσταση καί τήν Μετάσταση, δηλ. τήν Ἀνάληψη, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στούς οὐρανούς. Αὐτό ἔχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία καί θεολογική ἀξία, διότι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, ὅπως λέγει σ'ἕνα ἐγκώμιό του ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος θεώνεται μέ τό σῶμα καί ἀνέρχεται στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ πρίν τήν τελική κρίση. Διότι, κανείς δέν ἔχει εἰσέλθει ἀκόμα στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, παρά μόνο ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστός. Κανένας ἄνθρωπος δέν ὑπάρχει ἀκόμα στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὑπάρχει διαφορά μεταξύ Παραδείσου καί Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ὁ Παράδεισος εἶναι ὁ τόπος τῶν δικαίων ψυχῶν, πού ἀναμένουν τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ τόπος τῶν δικαίων, μετά σώματος καί ψυχῆς, μετά τήν Δευτέρα Παρουσία, τήν καθολική ἀνάσταση καί τήν τελική κρίση. Δέν εἶναι, λοιπόν, στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ οὔτε ὁ ἐκ δεξιῶν εὐγνώμων ληστής, οὔτε ὁ Ἀπ. Πέτρος, οὔτε ὁ Ἀπ. Παῦλος, οὔτε ὁ προφήτης Ἠλίας, ὁ ὁποῖος δέν δοκίμασε θάνατο καί θά ἐπανέλθει στή γῆ. Ὅλοι αὐτοί βρίσκονται στόν Παράδεισο. Κανείς δέν ἔχει εἰσέλθει στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πλήν τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία εἰσῆλθε μέ τό σῶμα της, ὅπως ἀκριβῶς εἰσῆλθε καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱός της. Ἡ Θεοτόκος εἶναι ὁ πρῶτος πολίτης τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Γι'αὐτό εἶναι για'μᾶς πολύ μεγάλη ἐλπίδα. Ἄς τήν παρακαλέσουμε νά πείσει τόν Υἱόν της, μέ τίς μητρικές της δεήσεις, νά κατατάξει κι ἐμᾶς τούς ἀχρείους καί ἁμαρτωλούς δούλους Του, στήν Βασιλεία Του, στήν ὁποία εἰσῆλθε ἡ Κυρία Θεοτόκος καί μᾶς ἀναμένει. Ἀμήν!

Ἅγιον Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ 2017. 

Καλή Παναγία καί καλό Δεκαπενταύγουστο!  

Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 20-8-2017 

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 – 8

(ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΜΙΧΑΙΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός καί Ἐγκώμια 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου…5:30 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 15 – 8

(Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ. 

Ἑσπερινός...6 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 – 8

(ΑΓΙΟΥ ΜΑΝΔΗΛΙΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ
ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ) 

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Χαιρετισμοί εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου…5:30 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 17 – 8 

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΥΡΩΝΟΣ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Μικρή Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…5:30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 – 8  

(ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΠΑΡΩ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος…7 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Ἱερά Παράκλησις 
εἰς τήν ἁγίαν Παρασκευήν…5:30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 – 8 

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός…5:45 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 20 - 8 

(ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ)

Μεσονυκτικόν - Ὄρθρος 
Θεία Λειτουργία…6:30 π.μ. 

Θ΄ Ὥρα - Ἑσπερινός - Μεγάλη Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…5:30 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Ἄγγελος 

Τετάρτη ἕως Σάββατο 
9:30 π.μ. - 11:30 π.μ.

Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

Τηλ. : 210-4513532 Φάξ : 210-4513536 

Ἱστοσελίδα : http://agparaskeyhkallpeir.blogspot.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ 7 ΕΩΣ 13-8-2017 

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 – 8 

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μικρή Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον...6 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 8 – 8

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μεγάλη Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…6 μ.μ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 – 8 

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μικρή Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…6 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 10 – 8

Ὄρθρος...7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μεγάλη Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…6 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 – 8

Ὄρθρος…7 π.μ. 

Ἑσπερινός - Μικρή Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…6 μ.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 – 8

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…7 π.μ.

Ἑσπερινός…6 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 13 – 8 

(ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ) 

Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία…6:45 π.μ.

Ἑσπερινός - Μεγάλη Παράκλησις 
εἰς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον…6 μ.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

π. Δημήτριος 

Δευτέρα ἕως Πέμπτη πρωΐ 

Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

                   

Μέ κάθε λαμπρότητα καί ἐπισημότητα καί μέ συμμετοχή πλήθους πιστῶν ἑορτάστηκε τό διήμερο 25 καί 26 Ἰουλίου ἡ μνήμη τῆς ἁγίας ἐνδόξου ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς ἀθληφόρου τῆς Ρωμαίας στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στή Νέα Καλλίπολη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς.

   Τήν Τρίτη 25 Ἰουλίου, παραμονή τῆς ἑορτῆς, στίς 7 μ.μ. τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετά Λιτῆς καί Ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος κήρυξε τόν θεῖον λόγον. Στή συνέχεια, στίς 9 μ.μ. πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καί τῶν χαριτοβρύτων λειψάνων τῆς ἁγίας Παρασκευῆς στούς κεντρικούς δρόμους τῆς ἐνορίας, μέ τήν συνοδεία τῶν φιλαρμονικῶν τοῦ Δήμου Πειραιῶς καί τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, οἱ ὁποῖες ἔδωσαν πανηγυρικό τόνο στήν περιφορά. Στίς 10:30 μ.μ. τελέστηκε ἡ Ἱερά Παράκλησις τῆς Ἁγίας καί στίς 11:30 μ.μ. ἀκολούθησε ἡ τέλεση τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας.

   Τό πρωΐ τῆς Τετάρτης, 26 Ἰουλίου, κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἑορτῆς, τελέστηκε ὁ Πανηγυρικός Ὀρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος κήρυξε τόν θεῖον λόγον.

   Τό ἀπόγευμα στίς 7 μ.μ. τελέστηκε ὁ μεθέορτος Ἑσπερινός καί ἡ Ἰερά Παράκλησις τῆς Ἁγίας.

   Μεταξύ τῶν παρευρισκομένων ἦταν ὁ βουλευτής κ. Κωνσταντῖνος Κατσαφάδος, ὁ ἀντιδήμαρχος κ. Κυριάκος Σιγαλάκος, ὁ κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιῶς Ἀρχιπλοίαρχος κ. Κωνσταντῖνος Λεοντάρας, ὁ Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ἰωάννης Μαστρονικόλας, οἱ Κοινοτικοί Σύμβουλοι κ. Εἰρήνη Δαριώτη καί κ. Φραγκούλης Φουστέρης, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητας Κρητῶν Πειραιῶς «ΟΜΟΝΟΙΑ» κ. Θεόδωρος Τσόντος, ὁ πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας Νήσων Μικρῶν Κυκλάδων κ. Πασχάλης Συρίγος, ὁ πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Καταναλωτῶν Ἑλλάδος κ. Μιχαήλ Τσιφάκης, ὁ Πλωτάρχης τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος κ. Ἀριστοτέλης Γιαννιώτης, ὁ Ὑποδιοικητής τῆς Τροχαίας Πειραιῶς κ. Φώτης Νικολάκης, ὁ μεσίτης κ. Ἰωάννης Ἠλίας, καθώς καί οἱ Βίκυ Τατσοπούλου, Κική Μακρογαμβράκη, Ἄρης Κοτσολάκος κ.ἄ. Τήν ἐφημερίδα «Κοινωνική» ἐκπροσώπησαν ἡ δημοσιογράφος κ. Χριστίνα Μπιτάδου καί ὁ κ. Δημήτρης Κρητικός.

                     

                            

                            

                           

                   

                         

                 


"Ου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών" (Ο Κύριος)