Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017


ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

  Μέ τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τῆς προστάτου, πολιούχου καί ἐφόρου τῆς ἐνορίας μας, Ἁγίας ἐνδόξου Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς ἀθληφόρου, τῆς Ρωμαίας, πραγματοποιήθηκε μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία, τήν Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου, στίς 7:30 μ.μ., στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ, ἡ πρώτη ὁμιλία στήν σειρά τῶν διαλέξεων μέ γενικό τίτλο «Μιλᾶμε γιά τήν Μικρά Ἀσία», οἱ ὁποῖες πλαισιώνουν τήν φετινή ἐκδήλωση μνήμης (Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου) γιά τά θύματα τῆς Γενοκτονίας τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ, πού ἐδῶ καί 13 χρόνια πραγματοποιεῖται στόν προαύλιο χῶρο του Ἱεροῦ μας Ναοῦ.

  Εἰδικώτερα, ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μέ προσευχή καί ἀκολούθησε μιά σύντομη, ἀλλά περιεκτική εἰσαγωγή καί παρουσίαση τοῦ ὁμιλητοῦ ἀπό τόν ἐνορίτη μας, κ. Χαράλαμπο Μηνάογλου, διδάκτορα Νεότερης Ἱστορίας τοῦ ΕΚΠΑ.

  Στή συνέχεια, τον λόγο ἔλαβε ὁ προσκεκλημένος ὁμιλητής, κ. Σπυρίδων Πλουμίδης, ἐπίκουρος καθηγητής Νεότερης Ἱστορίας τοῦ ΕΚΠΑ, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε ἐξαιρέτως καί μέ πλήρη σαφήνεια καί ἀρτιότητα τό θέμα : «Μικρασιατική Ἐκστρατεία καί Καταστροφή : Τό πολιτικό πλαίσιο καί τό παρασκήνιο».

  Ὁ κ. Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης γεννήθηκε στά Ἰωάννινα τό 1974. Τό 1996 ἀποφοίτησε ἀπό τό Τμῆμα Ἱστορίας τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου. Τό 2000 ἔλαβε Master’s ἀπό τή School of Slavonic and European Studies τοῦ UCL. Τό 2004 ἀνακηρύχθηκε διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου. Ἔχει διδάξει στά Πανεπιστήμια Δυτικῆς Μακεδονίας, Ἰωαννίνων καί Ἰόνιο. Ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2009 ὑπηρετεῖ στό Τμῆμα Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, σήμερα στή βαθμίδα τοῦ Ἐπίκουρου Καθηγητοῦ. Στίς κύριες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται οἱ ἀκόλουθες μονογραφίες : α) Ἐθνοτική συμβίωση στά Βαλκάνια. Ἕλληνες καί Βούλγαροι στή Φιλιππούπολη 1878-1914, ἐκδ. Πατάκης, Ἀθήνα 2006. β) Ἔδαφος καί μνήμη στά Βαλκάνια. Ὁ «γεωργικός ἐθνικισμός» στήν Ἑλλάδα καί στή Βουλγαρία (1927-46), Ἀθήνα 2011. γ) Τό καθεστώς Ἰωάννη Μεταξᾶ (1936-1941), ἐκδ. Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, Ἀθήνα 2016, καί δ) Τά μυστήρια τῆς Αἰγηΐδος : Τό Μικρασιατικό Ζήτημα στήν ἑλληνική πολιτική, 1891-1922, ἐκδ. Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, Ἀθήνα 2016.

  Στή συνέχεια ἀκολούθησαν ἐρωτήσεις ἀπό τούς παρευρισκομένους καί τό κλείσιμο τῆς ἐκδήλωσης. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

"Ου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών" (Ο Κύριος)