Σάββατο, 15 Απριλίου 2017Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος διαιρεῖ τό Πάσχα σέ τρία εἴδη, δηλ. τό νομικό Πάσχα, τό Πάσχα τῆς Θείας Χάριτος καί τό Πάσχα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

Τό νομικό Πάσχα, κατά τό ὁποῖο οἱ Ἑβραῖοι ἑόρταζαν τήν θαυματουργική τους διάβαση διά τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης, ἦταν μιά ἐνθύμηση τῆς πικρᾶς δουλείας τῆς Αἰγύπτου καί τῆς ἐλευθερίας τους, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Ἦταν Πάσχα «χαριστήριο καί ἱκέσιον». Στήν πραγματικότητα, τό Πάσχα αὐτό ἦταν προτύπωση τοῦ δικοῦ μας Πάσχα.

Τό Πάσχα τῆς Θείας Χάριτος εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, διά τῆς ὁποίας γίνεται διάβαση ἀπό τόν θάνατο στήν ζωή καί ἀπό τήν γῆ στόν οὐρανό.

Τό Πάσχα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος εἶναι τελεώτερο καί καθαρώτερο. Εἶναι τό Πάσχα τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Τό Πάσχα τῆς παρούσης ζωῆς εἶναι τυπικό σχετικά μέ τό Πάσχα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

Εὐχόμαστε νά ἀγωνισθοῦμε ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, γιά νά περάσουμε ἀπό τό τυπικό Πάσχα στό Πάσχα τῆς Θείας Χάριτος καί ἀπό ’κεῖ στό Πάσχα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Μιά τέτοια ἑορτή ἔχει σημασία καί νόημα. Κάθε ἄλλος ἑορτασμός δέν ἀποβλέπει σέ βαθύτερους σκοπούς καί δέν ἰκανοποιεῖ τό πεινασμένο καί διψασμένο πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ!

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2017

Μέ ἀναστάσιμες εὐχές,

οἱ Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

"Ου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών" (Ο Κύριος)