Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

Τήν Τρίτη 7 Μαρτίου 2017, στίς 6 μ.μ., στόν 1ο ὄροφο τοῦ Πνευματικοῦ μας Κέντρου, στά πλαίσια τῆς Σχολῆς Γονέων, πού λειτουργεῖ στήν ἐνορία μας, θά πραγματοποιηθεῖ ὁμιλία ἀπό τόν Φιλόλογο, Ἐκπαιδευτικό Ψυχολόγο καί Σύμβουλο τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου κ. Χρήστο Τανό, μέ θέμα : ''Γονική προσφορά κατά τήν παιδική ἡλικία καί ποιότητα τῆς ἐφηβείας''.  

Παρακαλοῦνται καί προσκαλοῦνται οἱ γονεῖς νά τιμήσουν μέ τήν παρουσία του τήν ὡς ἄνω ὁμιλία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

"Ου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών" (Ο Κύριος)