Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

ΦΥΓΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΟΣ ΤΟΥ ΖΑΝΤΟΣΚὙπάρχει ἕνα Παντοκρατορινό Κελλί στήν Καψάλα, πού τιμᾶται στό ὄνομα τοῦ ἁγίου Τύχωνος τοῦ Ζαντόσκ. ῾Ο Γέροντας τῆς καλύβης, Ρῶσσος στήν καταγωγή, ἦταν πανηγυριστής. ῎Ηθελε δηλαδή νά κάνη λαμπρά πανήγυρη μέ κόσμο πολύ καί μεγαλοπρέπειες. ᾽Επειδή ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Τύχωνος δέν εἶναι πολύ γνωστή, δέν πήγαιναν πολλοί πατέρες στήν πανήγυρη τῆς καλύβης. Γι᾽ αὐτό σκέφτηκε ἁπλά ὁ Γέροντας νά ἀλλάξη τόν ῞Αγιο. Πῆγε στό Μοναστήρι, κανόνισε τό τυπικό μέρος καί ἔγραψε στό ὁμόλογο ὅτι τό ᾽Εκκλησάκι τοῦ Κελλιοῦ του τιμᾶται στήν τάδε μεγάλη ἑορτή. Τό βράδυ ὅμως βλέπει ὁ Γέροντας τόν ἅγιο Τύχων λυπημένο νά φεύγη ἀπό τό καλύβι. Τρέχει, τόν προλαβαίνει καί τόν ρωτάει:
- Τί ἔχεις, ῞Αγιε τοῦ Θεοῦ, καί εἶσαι ἔτσι κατηφής;
- Τί νά ἔχω, ἀπαντᾶ ὁ ἅγιος Τύχων, πού εἶχα καί ἐγώ ἕνα καλυβάκι ἐδῶ καί τώρα μέ διώχνουν.
᾽Αμέσως ὁ Γέροντας συγκλονίστηκε καί τήν ἄλλη μέρα πῆγε στό Μοναστήρι, ξαναγύρισε πάλι τό ὁμόλογο καί ἐπανέφερε τόν ῞Αγιο τοῦ κελλιοῦ του.

(᾽Από τό βιβλίο ῾ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗ ΑΓΙΟΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ’ )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

"Ου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών" (Ο Κύριος)