Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΔΑΧΤΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ῞Ενα ἀραβικό γνωμικό λέγει πώς τό κάθε πάθος δέν συντρίβει ἀμέσως τό θύμα του μέ τή γροθιά του, ἀλλά τό παραλύει ὀλίγον κατ᾽ ὀλίγον χρησιμοποιώντας ἕνα πρός ἕνα ὅλα τά δάχτυλά του.
Μέ τά δύο του δάχτυλα φράζει τ᾽ αυτιά τοῦ θύματος γιά νά μήν ἀκούη τίς καλές συμβουλές. Τά ἄλλα δύο τά χώνει στά μάτια καί τό τυφλώνει γιά νά μή βλέπη τόν δρόμο, στόν ὁποῖο τό ὁδηγεῖ. Καί μέ τό πέμπτο δάχτυλο κλείνει τό στόμα τοῦ θύματος καί προστάζει: ᾽Ακολούθει χωρίς ἀντιλογία. Καί ὁ δυστυχής ἄνθρωπος τυφλός, κωφός καί ἄλαλος ἀκολουθεῖ... Ποῦ; Πρός τό βάραθρο.

(᾽Από τό βιβλίο ῾Κογχύλια ἀπό τήν Τιβεριάδα᾽)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

"Ου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών" (Ο Κύριος)